BTL-VAC II

Elektroterapia je neinvazívna terapeutická metóda založená na priechode elektrického prúdu tkanivami organizmu. Elektrický prúd sa aplikuje kontaktne elektródami priamo cez kožu pacienta. Použitie elektroterapie sa v oblasti rehabilitácie akceptuje pri liečbe akútnej a chronickej bolesti, liečbe disfunkcií svalového a nervového systému, liečbe poúrazových stavov spojených s poruchou pohyblivosti kĺbov, pri zmiernení akútneho a chronického edému a podpore periférneho krvného obehu.

BTL-6000 SHORTWAVE

BTL-6000 Shortwave je neinvazívny terapeutický prístroj na ovplyvňovanie tkanív pomocou vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa. Prístroj je určený na vyvolanie lokálneho zvýšenia teploty v tkanivách v blízkosti aplikačných oblastí, čoho následkom je lokálna vazodilatácia, uvoľnenie svalu, podpora lokálneho metabolizmu a zníženie pocitu bolesti. BTL-6000 Shortwave je určený na liečbu degeneratívnych a bolestivých stavov muskuloskeletálneho systému, ako sú svalové kŕče, bolesti chrbta, tendinitída, artritída a degeneratívne ochorenia kĺbov.

BTL-CPMOTION

BTL-CPMotion je systém využívajúci kontinuálny pasívny pohyb (CPM = continuous passive motion) na liečbu zranení, chorôb a pooperačných stavov kĺbov. Tento systém sa používa na prevenciu negatívnych vplyvov nepohyblivosti kĺbov.

BTL-4000 SMART / PREMIUM​

BTL-4000 Smart/Premium je rad profesionálnych prístrojov určených na fyzioterapiu. Podľa požadovanej konfigurácie sa prístroj môže skladať až z troch generátorov, pričom sú dostupné štyri typy generátorov – na elektroliečbu, ultrazvukovú terapiu, laserovú terapiu a magnetoterapiu.

BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ELITE

BTL-6000 Super Inductive System je neinvazívny terapeutický prístroj. Vytvára elektromagnetické pole, ktoré vyvoláva vzájomné pôsobenie s tkanivami organizmu, pričom najviac ovplyvňuje svalové a nervové tkanivá. Výsledkom interakcie je svalová kontrakcia, depolarizácia neuronálnych buniek a ovplyvnenie krvnej cirkulácie. BTL-6000 Super Inductive System je indikovaný pri poruchách muskuloskeletálneho aparátu, nervového systému a na ošetrenie mäkkých tkanív, napr. pri svalovej a kĺbovej bolesti.

BTL-6000 HIGH INTENSITY LASER

BTL-6000 High Intensity Laser je neinvazivní terapeutický prístroj určený k emisiám energie infračerveného spektra pre účely zajistenia lokálnej stimulácie biologickej tkaniny. Stimulácia tkaniny má za následok rýchlejšie lokálne hojenie, zvýšenie metabolizmu a analgetickú reakciu. Prístroj sa prevádzkuje v mnoho lekárskych oboroch, ako je fyzioterapia, športové lekárstvo, liečba bolesti, dermatológia, reumatológia, ortopédia, traumatológia alebo geriatria. BTL-6000 High Intensity Laser sa používa k rôznym liečbám patologických stavov svalov, šliach alebo kĺbov.

BTL-6000 SWT TOPLINE

BTL-6000 SWT Topline je neinvazívne terapeutické zariadenie, ktoré využíva akustické vlny na účely stimulácie lokálnej biologickej odozvy ošetrovaného tkaniva. Biologická odozva zahŕňa zníženie lokálneho pocitu bolesti, uvoľnenie svalu a zvýšenie mikrocirkulácie krvi, výsledkom čoho je zrýchlenie lokálneho metabolizmu a zlepšenie trofiky. BTL-6000 SWT Topline možno použiť na liečbu bolestivých stavov muskuloskeletálneho systému, ako je chronická tendinitída, bolesti chrbta, spúšťacie body a iné bolestivé syndómy, a na liečbu degeneratívnych stavov a stavov pri preťažení muskuloskeletálneho systému, ako je artróza, artritída, kalcifikácia a chronické zápalové ochorenia.

BTL HIL II. 30W so skenerom

BTL SIS Elite

BTL RSWT (radiálna rázová vlna)

SHORTWAVE 400

SHORTWAVE 400

BTL 1300 Trac -Trakčné lehátko s celoram. Ovládačom

BTL 6000 Traction + všetky fixačné popruhy

BTL-4000 SMART / PREMIUM​

BTL-4000 Smart/Premium je rad profesionálnych prístrojov určených na fyzioterapiu. Podľa požadovanej konfigurácie sa prístroj môže skladať až z troch generátorov, pričom sú dostupné štyri typy generátorov – na elektroliečbu, ultrazvukovú terapiu, laserovú terapiu a magnetoterapiu.

BTL-6000 MICROWAVE

Liečebná metóda, ktorá aplikuje elektromagnetickú energiu na mikrovlnnej frekvencii. Je určená na vytváranie hĺbkového tepla v telesnom tkanive. Mierne teplo mikrovlnnej diatermie...

BTL-6000 High Intensity Laser 12W

Maximálny výkon 12 W umožňuje výnimočne hlboký prienik laserového svetla. Optimálny pomer absorbcie a prienikovej hĺbky zaručuje účinnú stimuláciu tkanív a receptorov bolesti až do hĺbky 12 cm...

BTL-6000 SWT Easy

BTL Terapia rázovou vlnou je unikátne neinvazívne riešenie bolesti muskuloskeletálnej sústavy, najmä bolesti ramena, Achillovej šľachy, oblasti slabín, podkolennej šľachy...

BTL-4000 Smart & Premium

BTL prístroje na fyzioterapiu ponúkajú široký výber kombinovaných jednotiek. Tie môžu zahŕňať ľubovoľnú kombináciu elektroliečby, ultrazvuku, laseru a magnetoterapie...

HANDSFREE SONOTM

Nový bezobslužný aplikátor HandsFree SonoTM je stacionárny aplikátor so zabudovanou technológiou rotujúceho poľa. Táto jedinečná technológia prináša väčšie pohodlie...