NOVÁ GENERÁCIA MIKROVLNNEJ DIATERMIE

BTL-6000 MICROWAVE

  • Výkon až 250 W pre optimálne aplikačné možnosti
  • Kontinuálny a pulzný režim
  • Pokročilé nastavenia vlastnej liečebnej procedúryŠiroký výber aplikátorov
Farebný dotykový displej 5,7″
Prednastavené liečebné protokoly
Encyklopédia so znázornením umiestnenia aplikátorov
Rameno so šiestimi kĺbmi pre všetky liečebné aplikácie